Zoonose - sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr

Zoonose - sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr

Tekststørrelse Textstorlek Mindre Större

Zoonose er betegnelsen på infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt.

En av de vanligste zoonosene er salmonella, som overføres fra dyr til mennesker via mat. Et annet eksempel på disse sykdommene er H1N1 - også kalt «svineinfluensa».

Smitte fra mennesker til dyr 

En vanlig forkjølelse eller omgangssyke kan ikke smitte over til dyr. Eksempel på sykdommer som kan overføres fra mennesker til dyr er:

  • Tuberkulose
  • Metillicinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) - også kalt gule stafylokokker

Begrenset antall sykdommer

Man kan komme ut for høre at f.eks. mavesykdommer og forkjølelser kan overføres til husdyr. Dette stemmer ikke.

Det er et meget begrenset antall sykdommer, altså zoonoser, som mennesker kan overføre til husdyr.

Lignende sykdommer

Husdyr kan rammes av lignende sykdommer, hunden din kan f.eks. bli forkjølet på vinteren eller få omgangssyke.

Det viktigste er at du kontrollerer almenntilstanden til dyret. Virker dyret sykt slik at du blir urolig, sjekk med veterinæren som kan gi deg råd.